Separadors d'armadura

Les armadures han de mantenir la seva posició correcta, sense experimentar moviments durant l'abocament i compactació de l'formigó i que permetin a aquest embolicar-les sense deixar buits o cavitats. Per aconseguir-ho es col·loquen en els encofrats, falques, suports i separadors de rigidesa adequada i nombre suficient. L'ús de separadors és imprescindible per garantir que la distància entre l'armadura i l'encofrat (recobriment) no serà inferior a què prescriuen les normes, el que resulta fonamental per a la durabilitat de les peces. Els falques o separadors poden ser de morter, formigó, fibrociment, plàstic rígid o materials similars.

Hi ha 18 productes.

Veient 1-18 de 18 producte(s)

Filtres actius