CONSTRUCCIONS I MUNTATGES PERGAR, S.L. ,(d'ara endavant CYMPER) com a titular del lloc web i d'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posa a la vostra disposició les dades següents:

  • La seva denominació social és CONSTRUCCIONS I MUNTATGES PERGAR, S.L.
  • El seu NIF és B38404752
  • Registre Mercantil de Santa Creu de Tenerife al Tom 1274; folis 203 full número TF-12062, Secció General, inscripcions 1a.
  • El seu domicili social és a Ctra. Gral. del Rosario, 33, P.I. Unió Azufrera, N.47, 38108 de Taco Barranco Gran (S. Creu de Tenerife), Espanya.

CYMPER informa que el web https://www.fosroc-online.com/ té per objecte facilitar, al públic en general, el coneixement de les activitats que aquesta empresa realitza i dels productes i serveis que presta.

CONDICIONS D'ÚS

L'accés i la utilització d'aquest lloc web us atribueix la condició d'usuari, acceptant amb aquest accés les Condicions d'ús exposades a continuació.

Aquest lloc web proporciona a l'usuari accés a informació i continguts sobre els quals l'usuari assumeix la responsabilitat, estenent-se al procés de registre que pogués ser necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En el procés de registre l'usuari serà igualment responsable de facilitar informació veraç, legítima i actualitzada, així com fer un ús diligent i confidencial de les dades d'accés proporcionades.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat de la informació, continguts i serveis del present lloc web i en especial a no realitzar cap acció que pogués causar danys físics o lògics al sistema així com intentar accedir-hi de manera fraudulent utilitzant dades d'accés no autoritzats.

RESPONSABILITATS

Tant l'accés a aquest web com l'ús que es pugui fer de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. L'usuari serà responsable de totes les accions que faci amb el vostre identificador d'usuari.

En concret, serà responsable d'escollir, com a clau i com a recordatori, contrasenyes i frases robustes, és a dir, xifres i lletres i fins i tot, en els sistemes que ho permetin, signes de puntuació i caràcters especials, difícils d'endevinar. En especial, l'usuari evitarà escollir paraules del diccionari, paraules que hi estiguin relacionades (nom de familiar, domicili, data de naixement, etc.) o senzilles d'endevinar (combinacions de noms amb mesos, prefixos i sufixos, etc.) . CYMPER no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús de la informació.

CYMPER es reserva el dret d'efectuar sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per això les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats.

CYMPER no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

CYMPER no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CYMPER és propietària o disposa dels permisos deguts relatius als drets de propietat intel·lectual d'aquest lloc web i dels elements continguts en aquest: textos, imatges, sons, vídeos, marques, logotips, disseny, etc. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc. Web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de CYMPER i/o dels seus respectius autors o titulars dels drets.

L'usuari podrà visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements d'aquest lloc web sempre que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CYMPER, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Tots els productes i serveis d'aquestes pàgines que NO són propietat de CYMPER són marques registrades pels seus propietaris respectius i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen a la web de CYMPER a efectes de promoció i recopilació d'informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o l'eliminació de la informació que els pertany.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest avís legal i condicions generals es regeixen per la legislació Espanyola i qualsevol tipus de controvèrsia o litigi relatiu a l'ús d'aquest lloc web serà interpretat conforme a les lleis vigents al lloc de residència del propietari d'aquest lloc web, tenint competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que pugui sorgir els jutjats i tribunals competents dins l'àmbit territorial espanyol, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur.