Separadors de plàstic

Els separadors plàstics amb utilitzats per separar l'armadura de reforç de l'exterior de la peça de formigó, aquest recobriment evitar la seva oxidació i l'atac dels agents atmosfèrics que poden corroir l'armadura. Mitjançant la utilització dels separadors en la fase d'armat i encofrat es garanteix la correcta posició de les barres de reforç segons la normativa vigent en cada cas.

Existeix gran varietat de separadors plàstics depenent de la funció, posició, aplicació, càrrega o diàmetres necessaris:

  • Separadors per armadura vertical i horitzontal
  • Separadors per armadura horitzontal
  • Separadors de gran superfície
  • Separadors de plàstic
  • Separadors plàstics per a murs, pilons i pantalles
  • Separadors per a mur doble

Hi ha 16 productes.

Veient 1-16 de 16 producte(s)

Filtres actius